Сотрудники ВУЦ

hr line

РУКОВОДСТВО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

hr line

lozinskiy ov smagin

hr line

КАФЕДРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

hr line

daniel valov sircev
mitrofanov aa antonyuk

hr line

КАФЕДРА ОБЩЕВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

hr line

shishkin 2 novikov podsoblyaev v2
lazukin pl ov volovik orlov
sigaev

hr line

ЦИКЛ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

hr line

marusov aksenov

hr line

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

hr line

savelyeva ia v2 kirillov vv v2 kovalchuk tn v2
kostyuchenko ka v2 Avgul ik v2 artanova op v2
karaush v2 Abramovich ri vasilyev mv v2
zinovyeva v2 Mihailov ia v2 akimova v2
Yakovenko v2
х
1 этаж ГлКорп
2 этаж ГлКорп
3 этаж ГлКорп
4 этаж ГлКорп
1 этаж УЛК
2 этаж УЛК
3 этаж УЛК
4 этаж УЛК
5 этаж УЛК